Szédertál és macesz


1. Szédertál és macesz
2. Szukka, megilla, trenderli„A megőrzés éjjele az az Örökkévalónak, hogy kivezesse őket Egyiptom országából, az az éjjel az Örökkévalóé, megőrzés Izrael minden fiainál nemzedékeiken át.”
(2Móz 12:42)

Pészah, savuot és szukot a zsidó nép történeti sorsfordulóit felidéző három zarándokünnep, melyek a tavasztól őszig tartó mezőgazdasági év fontos csomópontjaihoz is kötődnek. Pészah, az egyiptomi kivonulás emlékünnepe nyolcnapos ünnep a zsidó naptár niszán hónapjának közepén, kora tavaszra esik. A Tóra elbeszélése szerint az egyiptomi kivonulást megelőzően Isten tíz csapást mért az egyiptomiakra, hogy engedjék szabadon a rabszolgasorban dolgozó zsidókat. A „tizedik csapással”, az elsőszülöttek halálával az egyiptomiakat büntette, míg a zsidókat megkímélte. A zsidók ajtófélfáit a leölt és áldozatul elfogyasztott bárány vérével kenette meg, így megjelölve házaikat, hogy elkerülhessék a veszedelmet. Ezután az egyiptomiak végre engedélyezték a zsidók távozását, és megkezdődött a zsidó nép kivonulása Egyiptomból, majd a negyven évig tartó pusztai vándorlás. Pészah az „elkerülés”, a szabadulás, a megváltás örömünnepe s egyben a tavasz, a megújuló természet ünnepe is.

A pészahot hosszú felkészülés előzi meg. A nyolcnapos ünnep alatt tilos kovászt, kelt tésztát (homec) fogyasztani és birtokolni. A háziasszonyok a lakás minden szögletét kitakarítják. A hagyományos kultúrákban szokásos tavaszi nagytakarítás és rituális cselekedet is ez egyben, mellyel minden kovászt tartalmazó morzsát, homecet eltüntetnek. Pészah idején lisztből és vízből gyúrt, lapos pászka/macesz idézi fel a menekülők sietségtől megkeletlen kenyerét.

Pészah előestéje, az éjszakába nyúló széderest gazdag hagyományokat őrző rituális cselekvéssorának szigorúan kötött rendje van, a széder szó maga is rendet jelent. Többnyire a tágabb család közös ünnepe, melyen gyakran vendégek is részt vesznek. Az asztalfőn fehér halotti ruhát (kitli) öltve ül a ház ura, ő vezeti a szertartást. A házigazda előtt áll a kidduspohár és a hagyományos zsidó kultúra jellegzetes tárgya, az ónból, ezüstből, fából, porcelánból vagy kerámiából készült, díszített, gyakran felirattal is ellátott szédertál vagy sajátos változata, a széderállvány. A tál mellett vagy az állvány polcain három, terítővel letakart maceszlap található – három kovásztalan kenyér. Az esti szertartás során a szédertálon körberakott szimbolikus ételek – a sült hús, a tojás, a keserűgyökér, a zöldség és az almából és darált dióból készült pép (haroszet) –, illetve mellettük a sós víz az egyiptomi rabság keserűségére és a kivonulásra emlékeztetnek.

Az este során felolvassák az Egyiptomból való kivonulás történetét, az ünnep rendjére vonatkozó magyarázatokat és a történethez kapcsolódó anekdotákat tartalmazó Haggadát. A hagyományosan gazdagon illusztrált könyv felolvasását időről időre megszakítja az este szimbolikus ételeinek és négy pohár bornak a rituális elfogyasztása. A széderesti asztalon Illés (Elijahu) próféta, a Messiás előhírnöke számára is áll egy külön pohár, gyakran díszes kehely, melyet az este során szintén megtöltenek borral. Az esti szertartás kezdeteként a család legfiatalabb tagja négyszer teszi fel különböző formában a kérdést: „Miben különbözik ez az este a többi estétől?” Az Egyiptomból való szabadulás csodálatos története a kérdésekre felolvasott hosszú válaszokból bontakozik ki. A résztvevők végül így köszönnek el egymástól: Viszontlátásra jövőre, Jeruzsálemben!


Impresszum »
Felhasználási feltételek »
© Néprajzi Múzeum 2016
Adatbázis: .monari, Geo-Kart Kkt.